อมรินทร์ แมนชั่น

สงบ สะอาด สะดวก สบาย ปลอดภัย ใส่ใจในบริการ
 
อมรินทร์แมนชั่น ตั้งอยู่บนถนนอรุณอมรินทร์ (ซอยอรุณอมรินทร์ 39) ใกล้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์,
วัดพระแก้ว, ถนนข้าวสาร, โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์, โรงพยาบาลธนบุรี1, กรมอู่ทหารเรือ